Privacybeleid - Cookiesverklaring

De Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
FANF, Fédération des Associations Néerlandaises en France 24, Avenue des Courlis in Le Vésinet, Frankrijk
E-mail via secretaris@fanf.fr
Website: www.fanf.fr

Het aanspreekpunt van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de secretaris van de FANF, te bereiken op bovenstaand adres.

Persoonsgegevens
De FANF verwerkt in voorkomend geval persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. Deze verwerking vindt in het algemeen plaats na uw toestemming, tenzij de verwerking daarvan wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Aanmeld- en contactformulier: u kunt middels deze formulieren op onze website met ons in contact komen. Indien u hiervan gebruik maakt zullen de door u verstrekt gegevens naar ons worden verstuurd en opgeslagen;
E-mail: als u in een e-mail uw gegevens verstrekt worden deze opgeslagen;
Nieuwsbrief: uw e-mailadres wordt bij ons gebruikt voor onder andere het toesturen van een nieuwsbrief vier keer per jaar.

De volgende persoonsgegevens worden bij aanmelding verwerkt:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Geboortedatum
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Vereniging en verenigingscode;

Bij advies vragen worden aanvullende gegevens gevraagd:
- Persoonlijke situatie;
- Economische of financiële situatie;
- Locatiegegevens/internetgegevens/IP-adres.

Ons doel is niet het verzamelen en verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens betreffende religie of gezondheid of gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Voor wat betreft de gegevens van kinderen onder de 16 jaar informeren wij u dat wij niet kunnen controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming onverhoopt gegevens van een minderjarige hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via secretaris@fanf.fr.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
De FANF verwerkt uw persoonsgegevens om:
- uw vragen te kunnen beantwoorden en uw dossier te kunnen volgen.
- om u toegang te geven voor het afgesloten gedeelte van de FANF-website.

De juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is als volgt:
- uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
- uitvoering van een overeenkomst;
- wettelijke verplichting.

Duur verwerking en bewaring van persoonsgegevens
De FANF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren. Persoonsgegevens zullen maximaal 24 maanden blijven bewaard.
Aan u wordt jaarlijks gevraagd uw gegevens in de database van FANF te controleren en eventueel te wijzigen. Daardoor geeft u toestemming voor het vervolgens bewaren van het volgende jaar van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
De FANF deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag, op uw uitdrukkelijk verzoek of indien voldaan dient te worden aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen en ook om uw eerdere toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de FANF en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw gegevens zelfstandig beheren in
U kunt uw verzoek hiertoe sturen naar secretaris@fanf.fr

Competente autoriteit CNIL
In geval van een klacht betreffende de persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de bevoegde autoriteit in Frankrijk:
CNIL
3, Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

Cookies

De website van de FANF bevat alleen functionele cookies en geen cookies voor commerciële doeleinden.

  • download als PDF