Nieuws van Partners

Lees het nieuws van onze partners en zusterorganisaties.

Informatie in deze rubriek is, tenzij anders aangegeven, vrij toegankelijk.

Box 3-heffing nog steeds discriminerend

6 juni 2024
Hoge Raad der Nederlanden

 

Neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement.

 

lees verder

 

Lees NRC over de consequenties

Nederlanders in Frankrijk: Europese Verkiezingen / Nederland 6 juni / Frankrijk 9 juni

6 maart 2024
Nederlandse Ambassade in Parijs

 

Bent u Nederlander, woont u in Frankrijk en bent u van plan om te stemmen tijdens de Europese verkiezingen? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden.

 

lees verder

 

Aanvragen DigiD soms lastig

9 mei 2023
Nieuwsbrief SNBN van 24 april 2023

 

Let op: het is nog geregeld druk om een afspraak te maken voor het ontvangen van een activeringscode voor DigiD via videobellen met Nederland Wereldwijd.
Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit te maken met de verplichte 2-trapsverificatie, die ook gevolgen heeft voor Nederlanders buiten Nederland die zaken moeten doen met de Nederlandse overheid

 

Lees verder