Zorg & welzijn

In deze rubriek vindt u informatie over zorg en welzijn van Nederlanders in Frankrijk. Naast de verschillende aspecten van de zorg wordt ook informatie verschaft over zorgverzekering in Frankrijk.

Let op: tenzij anders aangegeven moet u om de artikelen in hun geheel te kunnen lezen, ingelogd zijn als lid of donateur. Nog niet ingelogd? Lees op onze contact pagina hoe u dat doet.

Carte Vitale voor Nederlanders in Frankrijk

De nationale verplichte basiszorgverzekering, l'Assurance Maladie wordt uitgevoerd door de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). De CPAM verzorgt de inschrijving en betaalt aan u de vergoedingen die gelden voor de door u genoten zorg. De Carte Vitale is voor de zorgverlener het bewijs dat u staat ingeschreven bij de nationale verplichte basisverzekering.

Hoe deze te verkrijgen voor naar Frankrijk geëmigreerde Nederlanders die hun wettelijke pensioen of wettelijke uitkering vanuit Nederland ontvangen, de zogenaamde verdragsgerechtigden.

 

lees verder

100% Santé, uitbreiding van de vergoedingen in de Franse gezondheidszorg

Verdragsgerechtigden, Nederlanders in Frankrijk die verzekerd zijn via het CAK, hebben de keus tussen zorg in Frankrijk en zorg in Nederland. Kiest men bij een bepaalde zorgbehoefte voor één van de twee landen dan valt men onder het vergoedingenstelsel van dat land. De kosten die men zelf moet dragen kunnen dus bepalend zijn voor het land dat men kiest. 
Door 100% Santé liggen de kaarten, financieel gezien, nu anders.

 

lees verder

Woonlandfactor 2024 voor Frankrijk

In de Staatscourant van 2 november 2023 (stcrt-2023-29907) is de woonlandfactor (WLF) 2024 voor Frankrijk gesteld op 0,8365. De woonlandfactor wordt gebruikt voor de berekening van de bijdrage die gepensioneerde en uitkeringsgerechtigde Nederlanders (aangeduid met “verdragsgerechtigden”) wonend in Frankrijk aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Nederland moeten betalen voor de zorgverzekering. Deze bijdrage is berrekend volgens de nieuwe meer transparante berekeningswijze die door toedoen van onder meer de FANF sinds de Woonlandfactor 2023 stapsgewijs wordt toegepast. 

 

Lees verder

Gebruik European Health Insurance Card (EHIC) verbeterd

17 mei 2023
Guido Smoorenburg

 

Per 1 mei 2023 zijn voor in Frankrijk wonende verdragsgerechtigden nieuwe beleidsregels van kracht geworden voor de vergoeding van zorgkosten die buiten Frankrijk en Nederland worden gemaakt, maar binnen Europa (lidstaat EU, Zwitserland en Engeland). De vergoeding bij noodzakelijke medische zorg tijdens bijvoorbeeld vakantie is nu beter geregeld.

 

Lees verder

Ernstig ziek naar Nederland?

22 maart 2023
Guido Smoorenburg

 

In navolging van mijn artikel over Euthanasie in Frankrijk en Nederland ga ik in deze bijdrage in op een voornemen dat ik vaak hoor: als ik ernstig ziek word ga ik naar Nederland. Ik weeg hieronder de aspecten af die bij de beslissing wel-of-niet naar Nederland een rol spelen. Daarbij baseer ik me op mijn ervaringen bij een tiental terminale kankerprocessen die ik van nabij heb meegemaakt, op gevaar af dat ik hier en daar te veel generaliseer.

 

Lees verder

Euthanasie in Frankrijk en in Nederland

22 maart 2023
Guido Smoorenburg

 

In Frankrijk is men terughoudender ten aanzien van euthanasie dan in Nederland. Dit leidt nogal eens tot de reactie "Tegen die tijd ga ik wel naar Nederland". Maar wat kan men eigenlijk verwachten in Frankrijk en in Nederland?

 

Lees verder

Een uitvaart in Frankrijk Deel 1

Wat te doen na een overlijden

 

21 maart 2023
Ine van der Horst is fondatrice van een onafhankelijk advies- en ondersteuningsbureau rondom een uitvaart in Frankrijk.

 

In deze korte reeks beschrijft ze allerlei nuttige wetenswaardigheden met betrekking tot dit onderwerp.

 

Lees verder

Een uitvaart in Frankrijk deel 2

Begraven en cremeren

 

21 maart 2023
Ine van der Horst 

 

Lees verder

Een uitvaart in Frankrijk deel 3

Het financiële aspect

 

21 maart 2023
Ine van der Horst 

 

Lees verder

Artikelenreeks “Zorgverzekering voor Nederlanders in Frankrijk”

23 januari 2023
Nanno Wams

 

Essentiële informatie over het onderwerp Zorgverzekering voor Nederlanders in Frankrijk.

Guido Smoorenburg schreef:
Vergoeding van zorgkosten in Frankrijk 
Zorg naar keuze in Nederland voor verdragsgerechtigden 
Reisverzekering buiten Europa (ook voor verdragsgerechtigden) met medische component

In een interview met Dirk Vermeij worden o.a. de vele voordelen van een collectieve ziektekostenverzekering voor Nedelanders in Frankrijk besproken:
Collectieve Ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk (‘NedExpat’)

 

Deze inleiding is vrij toegankelijk

 

Lees de hele inleiding

Vergoeding van zorgkosten in Frankrijk

17 januari 2023
Guido Smoorenburg, oud-Voorzitter van de FANF en emeritus hoogleraar aan het University Medical Center in Utrecht

 

Lees verder

Zorg naar keuze in Nederland voor verdragsgerechtigden

17 januari 2023
Guido Smoorenburg

 

Lees verder

Reisverzekering buiten Europa (ook voor verdragsgerechtigden) met medische component

17 januari 2023
Guido Smoorenburg 

 

Lees verder

Collectieve Ziektekostenverzekering voor Nederlanders in Frankrijk

17 januari 2023
Dirk Vermeij en Nanno Wams

 

Dit artikel is vrij toegankelijk.

 

Lees verder

Woonland­factoren 2023

24 november 2022
A.S. van Geuns

 

De FANF en de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland  (‘VBNGB’) pleiten al jaren voor en meer transparantere methode voor het berekenen van de zogenaamde woonlandfactoren. Deze voorgestelde methode is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegepast voor 2023, maar voor de berekening van de woonlandfactor 2023 is het gemiddelde genomen van de jaren 2021, 2022 en 2023, waarbij voor de eerste 2 jaar de oude methode is toegepast, die naar onze mening te hoog was.

 

Lees verder