Juridisch - Fiscaal

Hieronder treft U een aantal artikelen aan met onderwerpen die van belang zijn voor Nederlanders in Frankrijk die te maken krijgen met Franse en/of Nederlandse regelgeving op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen, familierecht, identiteitspapieren, etc...

Let op: tenzij anders aangegeven moet u om de artikelen in hun geheel te kunnen lezen, ingelogd zijn als lid of donateur. Nog niet ingelogd? Lees op onze contact pagina hoe u dat doet.

Dislaimer: de FANF is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de diverse auteurs geschreven artikelen. Het is daarnaast ook mogelijk dat een geplaatst artikel niet meer geheel actueel is door wijzigingen in de wet of regelgeving die na de plaatsing hebben plaatsgevonden. De auteur van een artikel is niet aansprakelijk voor wijzigingen die na de plaatsing van het artikel hebben plaatsgevonden.

Internationaal huwelijksvermogensrecht: belangrijk voor Nederlanders in Frankrijk

30 april 2024
Mr Cathérine Gambette, advocate in Parijs en Den Haag | gambette@gambette-avocat.fr

 

In een internationale context -wonen in het buitenland, of echtgenoten met een verschillende nationaliteit- is de datum van de huwelijksvoltrekking beslissend voor de wijze waarop het toepasselijke wettelijke huwelijksvermogensregime wordt vastgesteld. Tenzij u een rechtskeuze heeft gemaakt in uw huwelijkse voorwaarden.
Het huwelijksvermogensregime is van belang tijdens het huwelijk en bij beëindiging ervan (overlijden en echtscheiding).
Cathérine Gambette, behandelt in deze bijdrage de toepasselijke regels -en in afwezigheid van een rechtskeuze- de complicaties ervan. Zij geeft ook aan hoe het toepasselijke recht te stabiliseren voor de toekomst en het verleden.

In een volgende bijdrage van Mr. Gambette (publicatie in mei/juni) zal zij aan de hand van praktijkgevallen (o.a. nalatenschappen, echtscheidingen) het belang van deze materie aantonen, en het belang, indien noodzakelijk, van het treffen van preventieve maatregelen. Deze voorbeelden zullen betrekking hebben op de Frans-Nederlandse context.

 

lees verder

 

Met Nederlands pensioen in Frankrijk!

9 april 2024
Paul WISSELINKpw@wisselinkavocats.com

 

Veel Nederlanders dromen ervan om met hun pensioen te gaan leven als God in Frankrijk. Dat is zeer begrijpelijk, maar er zal toch ook even goed bekeken moeten worden waar de pensionado sociaal verzekerd is en waar belasting betaald moet worden.

 

lees verder

 

Wonen in Frankrijk met een Nederlands rijbewijs

Dit artikel is een actualisering van het artikel over dit onderwerp dat eerder op de FANF-website is verschenenI

 

1 april 2024
Nanno Wams

 

Wat te doen in de volgende situaties:
- Gebruik Nederlands rijbewijs
- Uw Nederlands rijbewijs is verlopen

 

Lees verder

Hoe dubbele heffing van successie- of schenkingsrechten te verminderen of te voorkomen in een Frans-Nederlandse context

Update 26 maart 2024
Nieuwsbrief KPMG Avocats door Vincent Berger, KPMG AVOCATS | vberger1@kpmgavocats.fr

 

Deze nieuwsbrief geeft algemene informatie en is geen belastingadvies; elke individuele situatie moet worden beoordeeld door een expert. Enkel het Franse belastingstelsel wordt hier behandeld; het Nederlandse belastingstelsel moet eveneens in acht worden genomen.

 

Lees verder

Presentatie KPMG Avocats op 18 maart 2024

Presentatie KPMG Avocats voor leden van bij de FANF aangesloten verenigingen en donateurs van de FANF op 18 maart 2024 met als onderwerp Persoonlijke en vermogensbelasting in een Frans-Nederlandse context

Het streven van het bestuur van de FANF is in enkele weken een Nederlandse vertaling van deze presentatie te publiceren.

 

lees verder

Gunstig sparen in Frankrijk in 2024

bijgewerkt 24 jan 2024
Nanno Wams

 

Sparen* in Frankrijk is sinds 1 februari 2023 een stuk aantrekkelijker geworden, met name in vergelijking met sparen in Nederland. Deze gunstige condities zijn nu verlengd tot 1 februari 2025. Met enige aanpassingen...
Dit artikel is eerder verschenen onder de titel: Gunstig sparen in Frankrijk in 2023

 

Lees verder

France Services: antwoord op Franse bureaucratie

8 januari 2024
Nanno Wams

 

Bij de FANF komen geregeld vragen binnen hoe te handelen bij haperende internet sites van de Franse publieke instanties. Het gaat hier bijvoorbeeld om de digitale aangifte van de inkomstenbelasting of het digitaal verkrijgen van een Frans rijbewijs.

Als antwoord op de problematiek verbonden aan de digitalisering van de taken van publieke diensten en op het verwijt dat deze, met name op het platteland, fysiek zo slecht zijn vertegenwoordigd, heeft de Franse regering France Services in het leven geroepen.

Een antwoord op een actuele problematiek (en niet alleen in Frankrijk….) !

Serie artikelen over Erfrecht en Erfbelasting

18 januari 2024
Mevr. Mr Henriëtte van Zelm van Eldik heeft een serie artikelen, oorspronkelijk door de FANF gepubliceerd in 2012 en 2015, geactualiseerd per de situatie van het heden, t.t.z. januari 2024. 

Inhoudsopgave:
Wanneer is Nederlands erfrecht van toepassing en wanneer Frans erfrecht.
Hoe luidt het Franse en Nederlandse wettelijk erfrecht
Erfbelasting (in Frankrijk en in Nederland)
De afwikkeling van een nalatenschap in Frankrijk

 

Deze inleiding is vrij toegankelijk, voor de artikelen dient u ingelogd te zijn.

 

Lees de hele inleiding

Wanneer is Nederlands erfrecht van toepassing en wanneer Frans erfrecht?

18 januari 2024
Henriette van Zelm van Eldik © januari 2024

 

Lees verder

Hoe luidt het Franse en Nederlandse wettelijk erfrecht?

18 januari 2024
Henriette van Zelm van Eldik © januari 2024

 

Lees verder

Erfbelasting (in Frankrijk en in Nederland)

18 januari 2024
Henriette van Zelm van Eldik © januari 2024

 

Lees verder

De afwikkeling van een nalatenschap in Frankrijk

18 januari 2024
Henriette van Zelm van Eldik © januari 2024

 

Lees verder

Update: meldingsplicht eigenaren onroerend goed!

19 aug 2023
Vincent Berger, Tax Partner Personen- en Familiebelasting KPMG Avocats | vberger1@kpmgavocats.fr

 

10 augustus werd de nieuwe uiterste datum meldingsplicht eigenaren onroerend goed.
Was eerst 30 juni, daarna 31 juli en toen 1 augustus 2023

 

Lees verder

Meldingsplicht eigenaren onroerend goed

1 aug 2023
Vincent Berger, Tax Partner Personen- en Familiebelasting KPMG Avocats | vberger1@kpmgavocats.fr

 

Alle eigenaren van onroerend goed dat in Frankrijk is gelegen, zijn onderworpen aan een nieuwe meldingsplicht. 
Deze nieuwe meldingsplicht maakt deel uit van de afschaffing van de woonbelasting (“taxe d’habitation”) en dient om de belastingautoriteiten in de gelegenheid te stellen de eigenaren voor wie de woonbelasting nog steeds geldt, te identificeren. Het gaat hier om tweede woningen, tijdelijk verhuurde woonruimte of de belasting op niet bewoonde woonruimtes voor welke categorieën de woonbelasting nog steeds geldt.

 

Lees verder

Opgaaf Wereldinkomen 2022, waarom moeten verdragsgerechtigden vermogen opgeven?

30 mei 2023
Guido Smoorenburg

 

De opgaaf wereldinkomen wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) gebruikt om voor verdragsgerechtigden de bijdrage zorgverzekering vast te stellen. De belastingdienst verwerkt de opgaven maar deze worden niet gebruikt voor het vaststellen van verschuldigde belasting. Vaak wordt gevraagd waarom inkomsten uit vermogen moeten worden aangegeven omdat de premie Zorgverzekeringswet (Zvw) niet is gebaseerd op inkomsten uit vermogen (Box 3). 

 

 Lees verder

Persisterende fout in de beschikking Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi) geen reden tot zorg

12 okt 2022
Guido Smoorenburg

 

Jaarlijks ontvangt u van de belastingdienst een beschikking Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi). Deze opgaaf wordt gebruikt ter bepaling van de zorgbijdrage die u als verdragsgerechtigde verschuldigd bent aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). In deze opgave komt vaak een fout voor. Het Niet in Nederland belastbaar inkomen wordt dan op 0 (nul) gesteld terwijl er duidelijk een belastbare component aanwezig is.

 

Lees verder

Fiscale aftrekbaarheid van de CAK-zorgbijdrage in Frankrijk

11 okt 2022
Guido Smoorenburg

 

In tegenstelling tot het Nederlandse belastingstelsel wordt in Frankrijk de inkomstenbelasting vastgesteld op basis van het inkomen waar de zorgpremie reeds van is afgetrokken. Dit geldt slechts voor premies die van overheidswege verplicht moeten worden afgedragen, dus niet voor aanvullende verzekeringen die vrijwillig zijn afgesloten.

 

Lees verder

Verlies van Nederlandse nationaliteit en dubbele nationaliteit

28 sep 2022
Anna Gerlach

 

Vanaf 1 april 2022 geldt een nieuwe termijn
Per 1 april 2022 is de termijn veranderd waarbinnen u uw paspoort of ID kaart moet verlengen om uw Nederlandse nationaliteit niet te verliezen indien u een dubbele nationaliteit heeft. In plaats van een nieuw paspoort of ID-kaart kunt u ook een verklaring van Nederlanderschap aanvragen, dit is goedkoper.

 

Lees verder

Eenvoudig (Europees) echtscheiden in Frankrijk

12 jun 2022
Catherine Gambette, Advocaat ingeschreven bij de balies van Parijs en Den Haag | gambette@gambette-avocat.fr

 

Recente ontwikkelingen Europees echtscheidings- en familierecht.
In maart 2022 publiceerde Mr. Anna Gerlach Echtscheidingsrecht naar Nederlands en naar Frans recht (procedure en tenuitvoerlegging), met speciale aandacht voor de Divorce par Consentement Mutuel en kondigde toen dit verdiepend artikel aan met betrekking tot de consequenties van de nieuwe Europese regelgeving voor deze Franse vereenvoudigde echtscheidingsprocedure.

 

Lees verder

Nieuwe maatregelen ter ondersteuning van zelfstandigen

14 mrt 2022
Nanno Wams

 

KPMG Avocats geeft in deze aflevering van Radio KPMG een overzicht van, en een toelichting op de juridische en fiscale maatregelen die in 2022 van kracht worden om de activiteiten van zelfstandigen te ondersteunen.

 

Lees verder

Serie artikelen over Echtscheiding in een Frans-Nederlandse situatie

2 mrt 2022
Anna Gerlach © februari 2022

 

Oorspronkelijke één omvangrijk artikel van Mevr. Mr. Anna Gerlach, in 2018 gepubliceerd op de website van de FANF, maar nu -februari 2022 geactualiseerd en opgesplitst in drie delen, om de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren.. 

Inhoudsopgave:
Echtscheiding in een Nederlands-Franse situatie: Welke Rechtbank is bevoegd en welk recht zal worden toegepast met betrekking tot het verzoek tot echtscheiding
Echtscheiding naar Nederlands en Frans recht (procedure en tenuitvoerlegging), met speciale aandacht voor de “Divorce par consentement mutuel”
Nevenvoorzieningen van de echtscheiding naar Frans en Nederlands recht (alimentatie en huwelijksvermogensstelsel)

 

Lees verder

Welke Rechtbank is bevoegd en welk recht zal worden toegepast

2 mrt 2022
Anna Gerlach © februari 2022

 

Lees verder

Echtscheidingsrecht naar Nederlands en naar Frans recht

2 mrt 2022
Anna Gerlach © februari 2022

 

Lees verder

Nevenvoorzieningen van de echtscheiding naar Frans en naar Nederlands recht (alimentatie en huwelijksgoederenrecht)

2 mrt 2022
Anna Gerlach © febrauri 2022

 

Lees verder