Nieuwe taalcursus Frans februari - juni 2024

18 januari 2024

Het beheersen van de Franse taal is onontbeerlijk voor een succesvolle integratie, tijdens een verblijf of in een nieuwe werkkring in Frankrijk. De FANF heeft daarom in samenwerking met twee docenten een origineel en efficiënt lessenpakket ontwikkeld.

“Nous avons appris beaucoup et nous étions très contents avec vous!” Ellen & Lub
“Dankjewel voor jullie lessen, die me veel geholpen hebben!” Marylou

Samenwerking Nederlandse en Frans docent
De lessen worden afwisselend gegeven door een Nederlandse docent Frans en een Franse docent Nederlands. De ene docent begrijpt de moeilijkheden die u als Nederlanders met de Franse taal ervaart en de andere docent zorgt voor een perfecte uitspraak. Naast het leren van de Franse taal, delen beide docenten de cultuurverschillen met u die tussen Frankrijk en Nederland bestaan en waar u zelf natuurlijk ook uit ervaring over mee kunt praten!

De lessen zijn ontwikkeld voor beginners en gevorderden in de privésfeer of voor professionele doeleinden. De cursussen worden online gegeven en kunnen zo gevolgd worden waar u zich ook bevindt. De groepen hebben maximaal 3 deelnemers.

De docenten

De lessen Frans zullen worden verzorgd door Anderske LUIJK, coördinatrice Onderwijs van de FANF en worden afwisselend gegeven met haar Franse collega Céline MÉAUME. Anderske is verbonden als lerares Frans aan het Talencentrum ‘Praatje’. Zij woont en werkt in Frankrijk sinds 2012. Anderske geeft jaarlijks aan ongeveer 100 cursisten Franse en Nederlandse taallessen. Céline, een Française, heeft Nederlands gestudeerd en heeft 12 jaar gewoond en gewerkt als docent in Nederland en is zeer vertrouwd met de Nederlandse taal. Meer informatie over de activiteiten van de docenten kunt u vinden op www.praatje.fr / www.avecceline.nl

Lesdata
De lessen beginnen in de week van 5 februari en eindigen in de week van 24 juni.

Groep Tijdstip Boek
Beginners
privédoeleinden
Maandag 17:30 - 19:00
Dinsdag 9:30 - 11:00
Nickel 1
 
Gevorderden privédoeleinden Dinsdag 11:30 - 13:00 Nickel 2
Frans professioneel Donderdag 17:30 - 19:00 Vrijdag 12:30 - 14:00 Objectif Express 1 ou 2

Tarieven
Dit semester bestaat uit 20 lessen. Een les duurt 11⁄2 uur. De kosten van het lesmateriaal bedragen 40€.

    met FANF*   zonder FANF*
Deelenemers €/1u30 pakket 20 lessen €/1u30 pakket 20 lessen
3 personen 21€ 420€ 27€ 540€
2 personen 36€ 720€ 43,50€ 870€
1 persoon
(privéles)
51€ 1020€ 60€ 1200€

*Tarieven per persoon. Om te kunnen profiteren van het FANF-tarief, moet u lid zijn van een bij de FANF aangesloten vereniging. Hier kunt u zien welke verenigingen bij de FANF zijn aangesloten. Indien u nog geen lid bent van een bij FANF aangesloten vereniging kunt u dat alsnog worden. Indien er geen vereniging bij u in de buurt is, kunt u ook donateur worden van de FANF (50€ per jaar).

Niveaubepaling
Voor de aanvang van de lessen vragen we u uzelf voor te stellen door middel van een tekst van 200 woorden. Vervolgens zal Celine telefonisch contact met u hebben om te bepalen in welke groep u het beste past. Voordat u beslist om de cursussen te volgen, kunt u bij Anderske het lesprogramma opvragen met de doelstellingen die worden nagestreefd (incl. details met betrekking tot het lesmateriaal).

Anderske en Céline
Aanmelden en inlichtingen

Inschrijven kan tot 31 januari 2024.

Voor nadere informatie of het opgeven voor de cursus kunt u contact met Anderske LUIJK opnemen +33 (0)6 33 80 61 44
taalcentrumpraatje@gmail.com