NVSO

logo
De Nederlandse Vereniging voor Straatsburg en Omstreken – Association néerlandaise de Strasbourg et ses Environs - NVSO

De Nederlandse Vereniging voor Straatsburg en Omstreken werd opgericht in 1982 en heeft in oktober 2022 op uitbundige wijze haar achtste lustrum gevierd.De vereniging stelt zich ten doel de banden tussen de Nederlanders en allen die een bepaalde band met Nederland onderhouden aan te halen. De Vereniging doet dit door het organiseren van recreatieve en culturele activiteiten, het verstrekken van informatie en advies aan Nederlanders die zich in de Elzas vestigen. Sinds 2021 is ook een boekenclub actief met het organiseren van literaire avonden gewijd aan een bepaalde schrijver of thema. 

De vereniging organiseert ook regelmatig excursies naar bezienswaardigheden in de regio. 

Een groot succes is de maandelijkse borrelavond gehouden in een bekend Straatsburgs etablissement en natuurlijk in de spreekwoordelijke Hollandse gezelligheid. 

Een belangrijk aspect van de vereniging is de voorlichting aan de leden over alle aangelegenheden die voor hen van belang zijn via haar periodieke uitgave “De Rommelpot” (www.nvso.info) en de regelmatige mails via Internet. Maar de Vereniging is er ook voor assistentie aan landgenoten in geval van problemen en vragen over bijvoorbeeld het verblijf in de Elzas en over de omgang met de Franse administratie. 

De Vereniging is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk (FANF) waarbij de meeste Nederlandse verenigingen in Frankrijk zijn aangesloten. Daardoor hebben de leden toegang tot de zeer nuttige website van de FANF (www.fanf.fr).

Jaarlijkse hoogtepunten zijn de viering van Koningsdag en de komst van Sinterklaas. Vaderlandse producten, zoals "Hollandse nieuwe", bitterballen, bier, vierkant in de fles, pepernoten en andere onvervalst Nederlandse producten, ontbreken dan niet.

De vereniging telt momenteel ongeveer 100 betalende personen of gezinnen. De gezinsleden meegeteld telt de vereniging tussen de 250 en 300 personen. De jaarlijkse contributie bedraagt 35 euro voor gezinnen, 25 euro voor enkele personen en 5 euro voor studenten.
De voorzitter van de vereniging is Geard de Boer (deboergerard@hotmail.com).

Personen die lid willen worden van de vereniging kunnen dit doen door een cheque voor de verschuldigde contributie te sturen aan de penningmeester, Hans de Bruin, 19 rue Philippe Grass, 67000 Strasbourg of door overmaking op: de bankrekening van de NVSO: FR76 3008 7330 0200 0118 0790 118.

Personen die nadere inlichtingen wensen te ontvangen kunnen zich wenden tot de voorzitter of tot vicevoorzitter, Hans de Jonge (hans@dejonge.org).